Other Kiosk Product

   

KML-O2H

KML-O1F

 

KML-O2H

KML-O3Food

KML-O4M

KML-O5W
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 
   

คุณลักษณะมาตรฐาน สำหรับ Kiosk โลหะพ่นสีกันสนิม

1. โครงสร้างทั้งหมด เป็นเหล็ก หนา 1.2 - 1.5 mm เหล็กแผ่นชุบกันสนิม
2. ระบบสี PowderCoatings พ่นด้วยสีฝุ่นแล้วพ่นทับด้วยแลคเกอร์ สีตามเลือก
3. บานเปิดสำหรับ Computer และ Monitor โดยเปิดจากด้านหน้าหรือด้านหลังจะขึ้นอยู่กับแบบที่เลือกหรือตามต้องการ
4. ติดตั้งชุดกุญแจแบบ Master Key
5. ติดตั้งล้อสำหรับเคลื่อนย้าย
6. ติดตั้งชุดพัดลมระบายความร้อน 220 V
7. ติดตั้งชุดลำโพง 550 Watt PMPO
8. ติดตั้งชุดอุปกรณ์ต่อพ่วง RJ-45, Switch Power on-off
9. ติดตั้งชุดเต้าเสียบ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ
10. จากแบบมาตรฐาน สามารถปรับเปลี่ยนหรือออกแบบใหม่ได้ตามความต้องการของลูกค้า และลักษณะที่เหมาะสมต่อการใช้งาน รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงที่จำเป็น


>>>Optional Kiosk

   

Copyright © ktechtechnology co.,Ltd. 2008-2012 All rights reserved.